Doradztwo w inwestycjach

Jeżeli firma potrzebuje rad w zakresie możliwych działań związanych z obrotem instrumentami finansowymi, często decyduje się na doradztwo inwestycyjne. Proces ten polega na przedstawianiu rzetelnych rekomendacji, które uwzględniają sytuację finansową oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, taka usługa stanowi ogromną wartość. Pozwala bowiem wejść na zupełnie nowy etap funkcjonowania swojej firmy.

Doradca inwestycyjny

Kontakt z doradcą inwestycyjnym odbywa się na zasadzie partnerstwa. Osoba taka dokładnie analizuje sytuację finansową firmy – poprzez pogłębione rozmowy oraz dokładne sprawdzenie dokumentacji przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób informacje stają się podstawą dla całego postępowania doradczego, które może przyjmować różne formy. Doradca może przyjąć dwie postawy – bierną lub aktywną.

Doradzanie w zakresie inwestycji

Pierwsza z nich – postawa bierna – opiera się na przedstawianiu rekomendacji dotyczących możliwych rozwiązań prowadzenia operacji na giełdzie. Doradztwo inwestycyjne jest więc tutaj ogromnym wsparciem w wyborze, zaś sama decyzja podejmowana jest przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Pozwala to na większą kontrolę nad krokami podejmowanymi w zakresie np. zakupu lub sprzedaży instrumentów kapitałowych.

Zarządzanie cudzym portfelem

Istnieje jednak także aktywna postawa doradcy inwestycyjnego. Wówczas uzyskuje on uprawnienia do działania w imieniu firmy oraz samodzielnego podejmowania działań na giełdzie. Dzięki temu kierownictwo przedsiębiorstwa nie musi poświęcać czasu na każdorazowe analizowanie konkretnej decyzji, zaś cała odpowiedzialność spoczywa na firmie, która świadczy usługę jaką jest doradztwo inwestycyjne.

Która forma lepsza?

Każda z tych form współpracy ma swoje lepsze i gorsze strony, dlatego też trudno jednoznacznie określić, która z nich jest lepsza. Decyzja zawsze należy do przedsiębiorcy i jest warunkowana jego stosunkiem do ryzyka, a także doświadczeniem w zakresie działań giełdowych. Z pewnością bardziej bezpieczna jest bierna postawa doradcy, która pozostawia ostateczną decyzję w rękach kierownictwa firmy. Jednak często, w sytuacjach kiedy sytuacja wymaga szybkiego działania, więcej korzyści może przynieść aktywna forma doradztwa inwestycyjnego.

Zanim podejmiemy decyzję dotyczącą formy współpracy z doradcą inwestycyjnym, warto dobrze zaznajomić się z możliwymi korzyściami oraz wadami obu rozwiązań. Pamiętajmy, że od tego zależeć mogą dalsze losy firmy.