Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kontrola skarbowa

Widmo kontroli skarbowej wisi nad każdą firmą, która dopuszcza się nieprawidłowości związanych z rozliczaniem podatkowym. Nie ogranicza się to jedynie do samych deklaracji podatkowych, ale do całości działań związanych z zaniżaniem dochodów, zawyżaniem kosztów lub innymi praktykami tego typu. Przyjrzyjmy się postępowaniu, które może wszcząć skarbówka, gdy dostrzeże nieprawidłowe procesy w naszej firmie.

Przedmiot kontroli

Kontrola skarbowa zajmuje się sprawdzaniem, czy w danej firmie nie zachodzą nieprawidłowości, które mogłyby narazić interesy Skarbu Państwa. Mówiąc bardziej szczegółowo – na celowniku są wszelkie procesy, które wskazywałyby na brak rzetelności podczas odprowadzania podatku VAT, podatku akcyzowego oraz wszelkich innych form prowadzenia działalności gospodarczej, które uszczuplałyby wpływy do budżetu państwa. Kontrola skarbowa bada również czy środki publiczne oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa odbywa się w sposób prawidłowy – czy nie dochodzi do żadnych nadużyć i czy są one wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Postępowanie wszczynane przez organy kontroli skarbowej może dotyczyć praktycznie każdej firmy – niezależnie czy prowadzi klasyczną działalność, czy tez opiera się np. na sprzedaży internetowej.

Źródła informacji

Postępowania mogą różnic się stopniem zaawansowania. Warto zwrócić uwagę, że zależenie od konkretnej sytuacji, urzędnicy mogą czerpać informacje z różnorodnych źródeł. Czasem wystarczają informacje własne urzędów skarbowych (zbierane np. na podstawie corocznych deklaracji podatkowych). Czasem potrzebne wiadomości otrzymywane są od sądów czy organów administracji publicznej, zaś w niektórych wypadkach informacje o nieprawidłowościach są czerpane… z donosów.

Jak widać kontrola skarbowa to rozbudowany organ służący do ochrony wpływów do budżetu państwa. Każdy przedsiębiorca musi mieć świadomość, że jeżeli dopuści się nieprawidłowości, to rzadko kiedy ujdzie mu to płazem. Prędzej czy później pojawią się urzędnicy ze skarbówki, którzy w toku prowadzenia postępowania upomną się o należne wpływy do Skarbu Państwa narażając przedsiębiorcę na różnego rodzaju nieprawidłowości. Może się to wiązać zarówno z różnego rodzaju karami grzywny, jak i zdecydowanie bardziej poważnymi konsekwencjami (włącznie z karą pozbawienia wolności).

Fuzje i przejęcia: wady i zalety

Łącząc się z inną firmą możemy zyskać wiele korzyści związanych z rozwojem rynku, wzbogaceniem oferty, współpracą nad produktem itd. Musimy jednak pamiętać, że rozwiązanie to niesie ze sobą liczne wady. Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie najważniejszego katalogu korzyści i wad rozwiązań takich jak fuzje i przejęcia. Być może jego uważna lektura rzuci lepszy ogląd na wielkie transakcje kapitałowe, które mają miejsce w różnych częściach globu.

Korzyści z łączenia

Łącząc się z inną firmą z całą pewnością redukujemy koszty. Działając pod jednym szyldem możemy dokonać restrukturyzacji firmy, a także poznać inne sposoby zarządzania. Dzięki syntezie naszego podejścia z kulturą organizacyjną w innej firmie możemy dojść do licznych wniosków, które pomogą nam w wypracowaniu najbardziej optymalnych form prowadzenia przedsiębiorstwa.

Z całą pewnością dużym atutem jest możliwość wspólnej pracy nad ulepszeniem produktu czy usługi. Może się to odbywać zarówno dzięki współpracy z firmą z tej samej branży, jak i przedsiębiorstw z zupełnie odmiennych etapów produkcji. Współpracując z innymi firmami mamy również spore szanse na zdecydowanie rozszerzenie oferty oraz udziałów w rynku. Jak widać: korzyści z takich połączeń mogą być wyjątkowo atrakcyjne.

Nie wszystko takie proste

Jednak powyższe niezaprzeczalne korzyści niosą ze sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim najczęściej podnoszonym argumentem jest to, że fuzje i przejęcia ograniczają stopień naszej kontroli nad firmą. Jest to oczywiście prawda – nasza własność firmy jest w tym momencie mniej lub bardziej ograniczona. Konieczna jest również umiejętność wypracowania dobrych stosunków z partnerami i współpracownikami.

Podsumowanie

Jak widać powyżej fuzje i przejęcia mają swoje lepsze i gorsze strony. Nie ma co się jednak oszukiwać – ogrom możliwości jakie daje takie rozwiązanie zdecydowanie przeważa nad wadą związaną z mniejszą decyzyjnością. Wystarczy tylko spojrzeć jak dziś funkcjonują wielkie koncerny. Musimy mieć świadomość, że rynkowe trendy zmierzają właśnie w takim kierunku. Jeżeli pozostaniemy z boku możemy być narażeni na nasilające się bariery dla naszego rozwoju. A przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nie będziemy ulepszać swoich produktów i usług, to w pewnym momencie przestaniemy być atrakcyjnie nie tylko dla inwestorów, ale także… samych klientów.

Doradztwo podatkowe

Wszelkie sprawy, w których mamy do czynienia z urzędem skarbowym, są dla przedsiębiorców powodem do licznych stresów. Nie ma się co dziwić – przepisy podatkowe cechują się wyjątkowym stopniem skomplikowania. Poza tym, podczas ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe, to na nas spoczywa ciężar udowadniania swojej rzetelności w wypełnianiu obowiązku podatkowego. Na szczęście istnieje usługa, jaką jest doradztwo podatkowe.

Ta forma doradztwa objęta jest bardzo wysokim poziomem odpowiedzialności. Nie dziwi więc, że aby świadczyć takie usługi, konieczne jest spełnienie wielu wymogów. Doradcą podatkowym może być osoba, która została wpisana na listę doradców podatkowych, która ustalana jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wśród osób mogących prowadzić doradztwo podatkowe są również adwokaci oraz radcy prawni.

Cała procedura doradztwa związana jest z udzielaniem opinii oraz zaleceń dotyczących obowiązujących przepisów podatkowych. Wiąże się to np. z udzielaniem rad odnośnie opłacalności obranej formy rozliczeń z urzędem skarbowym. Może jednak oznaczać bardziej kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz innych form ewidencji. W niektórych wypadkach doradztwo podatkowe może obejmować również reprezentowanie firmy w postępowaniu prowadzonym przed organami administracji publicznej.

Proces doradztwa podatkowego jest bardzo opłacalny dla każdego przedsiębiorcy. Nie każde kierownictwo firmy jest w stanie nadążyć za zmianami w przepisach prawa podatkowego. Bardzo ważna jest również jego prawidłowa wykładnia. Decydując się na usługi doradcy, firma zyskuje profesjonalną obsługę oraz zdejmuje ze swoich barków wiele czasochłonnych obowiązków.

Doradztwo podatkowe to nie tylko najlepsze wyjście chroniące przed kontrolą skarbową. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest fakt, że dzięki takiej usłudze zyskujemy porządek w dokumentacji finansowej i chronimy się przed zaistnieniem nieprawidłowych procesów. Jednak szalenie istotną zaletą takiego procesu doradztwa jest… oszczędność czasu. Przedsiębiorca, który nie musi poświęcać energii na sprawy podatkowe, może skupić się przede wszystkim na skutecznym zarządzaniu firmą. W konsekwencji pozwoli to na uzyskiwanie lepszych efektów finansowych – czyli osiąganiu celów, dla których zakłada się własną działalność gospodarczą.

Doradztwo w inwestycjach

Jeżeli firma potrzebuje rad w zakresie możliwych działań związanych z obrotem instrumentami finansowymi, często decyduje się na doradztwo inwestycyjne. Proces ten polega na przedstawianiu rzetelnych rekomendacji, które uwzględniają sytuację finansową oraz specyfikę przedsiębiorstwa. Dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, taka usługa stanowi ogromną wartość. Pozwala bowiem wejść na zupełnie nowy etap funkcjonowania swojej firmy.

Doradca inwestycyjny

Kontakt z doradcą inwestycyjnym odbywa się na zasadzie partnerstwa. Osoba taka dokładnie analizuje sytuację finansową firmy – poprzez pogłębione rozmowy oraz dokładne sprawdzenie dokumentacji przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób informacje stają się podstawą dla całego postępowania doradczego, które może przyjmować różne formy. Doradca może przyjąć dwie postawy – bierną lub aktywną.

Doradzanie w zakresie inwestycji

Pierwsza z nich – postawa bierna – opiera się na przedstawianiu rekomendacji dotyczących możliwych rozwiązań prowadzenia operacji na giełdzie. Doradztwo inwestycyjne jest więc tutaj ogromnym wsparciem w wyborze, zaś sama decyzja podejmowana jest przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Pozwala to na większą kontrolę nad krokami podejmowanymi w zakresie np. zakupu lub sprzedaży instrumentów kapitałowych.

Zarządzanie cudzym portfelem

Istnieje jednak także aktywna postawa doradcy inwestycyjnego. Wówczas uzyskuje on uprawnienia do działania w imieniu firmy oraz samodzielnego podejmowania działań na giełdzie. Dzięki temu kierownictwo przedsiębiorstwa nie musi poświęcać czasu na każdorazowe analizowanie konkretnej decyzji, zaś cała odpowiedzialność spoczywa na firmie, która świadczy usługę jaką jest doradztwo inwestycyjne.

Która forma lepsza?

Każda z tych form współpracy ma swoje lepsze i gorsze strony, dlatego też trudno jednoznacznie określić, która z nich jest lepsza. Decyzja zawsze należy do przedsiębiorcy i jest warunkowana jego stosunkiem do ryzyka, a także doświadczeniem w zakresie działań giełdowych. Z pewnością bardziej bezpieczna jest bierna postawa doradcy, która pozostawia ostateczną decyzję w rękach kierownictwa firmy. Jednak często, w sytuacjach kiedy sytuacja wymaga szybkiego działania, więcej korzyści może przynieść aktywna forma doradztwa inwestycyjnego.

Zanim podejmiemy decyzję dotyczącą formy współpracy z doradcą inwestycyjnym, warto dobrze zaznajomić się z możliwymi korzyściami oraz wadami obu rozwiązań. Pamiętajmy, że od tego zależeć mogą dalsze losy firmy.

Doradztwo finansowe

Aby przeprowadzony proces doradczy firmie miał sens, musi zostać wykonany z uwzględnieniem obowiązujących standardów. W poniższym tekście przedstawionych zostanie kilka najważniejszych uwag dotyczących tej usługi. Ich stosowanie może świadczyć o profesjonalizmie procesu.

Po pierwsze – bezstronność

Dobrego doradcę finansowego powinna cechować bezapelacyjna bezstronność. Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na taką usługę, kierownictwo musi mieć świadomość, że proces doradczy ma na celu przede wszystkim ochronę majątku firmy. Doradca, który bardziej troszczy się o własną prowizję, niż o cele finansowe swojego klienta, powinien być skreślony już na samym początku procesu.

Po drugie – rzetelność

Wiedza, doświadczenie oraz znajomość rynku – bez tego trudno mówić o profesjonalnym doradztwie finansowym. Specjalista z tej dziedziny musi być dociekliwy i skrupulatny do granic możliwości. Podczas przeprowadzanego doradztwa nie może mu umknąć żaden szczegół dotyczący finansów badanej firmy. Otrzymywane dane powinny być oceniane z perspektywy obecnie panujących regulacji prawnych oraz ogólnej sytuacji rynkowej.

Po trzecie – kompleksowość usługi

Doradztwo finansowe nie może ograniczyć się do samej analizy sytuacji ekonomicznej firmy. Dużo bardziej istotne jest przedstawienie kompleksowego katalogu opinii oraz zaleceń, które mogą poprawić rentowność przedsiębiorstwa. Doradca finansowy powinien być partnerem dla kierownictwa w zakresie opracowywania planów oraz strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po czwarte – rozciągnięcie w czasie

Nie można łudzić się, że doradztwo finansowe ogranicza się tylko do kilku spotkań. Proces ten powinien być rozciągnięty w czasie. Podjęte decyzje mogą wymagać zweryfikowania. Jeżeli strategia nie przynosi odpowiednich efektów – należy ją rozsądnie zmienić. Dlatego też doradztwo finansowe musi obejmować również proces monitorowania osiąganych postępów.

Choć doradztwo finansowe często ograniczone jest do sprzedaży produktów banków lub innych instytucji, to w świecie biznesu oznacza to zdecydowanie bardziej istotną usługę. Pomoc ze strony solidnego profesjonalisty z zakresu finansów może być dla firmy doskonałym sposobem na poprawienie swojej sytuacji ekonomicznej. Zwrócenie uwagi na czynniki wymienione powyżej, może pozwolić na zdecydowanie się na usługi odpowiedniego doradcy.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Przedsiębiorca musi mieć pełną wiedzę dotyczącą procesów finansowych mających miejsce w swojej firmie. Bez tego trudno mówić o efektywnym zarządzaniu oraz o budowaniu solidnej firmy. Zwiększeniu świadomości finansowej może służyć przeprowadzony audyt. W niniejszym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt?

Audyt finansowy to efektywna i niezależna ocena wszelkich procesów finansowych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie. Jej celem jest zwiększenie skuteczności oraz gospodarności w zakresie zarządzania pieniędzmi w firmie. Jest to ogromna wartość dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ w ogromny sposób przyczynia się do zwiększenia jakości oraz wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Istnieją dwie formy takiej kontroli: audyt zewnętrzny i wewnętrzny.

Zewnętrzny czy wewnętrzny?

Różnice pomiędzy dwoma formami audytu nie ograniczają się tylko do samego podmiotu przeprowadzającego tę procedurę. Nietrudno zauważyć, że audyt zewnętrzny prowadzony jest przez osobę z zewnątrz. Ważny jest jednak pewien szczegół – dla kogo przeznaczone będą informacje oraz zalecenia zdobyte podczas tej procedury.

W przypadku audytu wewnętrznego ich adresatem jest kierownictwo firmy. Otrzymujemy wówczas komplet informacji o procesach, działaniu firmy, procedurach kontrolnych, ryzyku (i możliwości jego minimalizowania) oraz wszelkich działaniach, które mogą przynieść efektywność firmy. Widzimy więc, że taka procedura audytu ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku audytu zewnętrznego adresatem tych informacji są przede wszystkim osoby trzecie, takie jak banki czy inwestorzy. Po co im te informacje?

Wydajność i rzetelna informacja

Osoby trzecie, które otrzymują informacje z audytu zewnętrznego, potrzebują tych analiz w celu podjęcia odpowiedniej decyzji. Trudno bowiem zdecydować się na zainwestowanie pieniędzy bez uprzedniej analizy sytuacji finansowej firmy. Warto mieć na uwadze, że choć głównym adresatem takiej formy audytu są osoby trzecie, to samo kierownictwo firmy również może wykorzystać zdobyte dane, aby zwiększyć wydajność firmy. Jak widać każda z tych form – audyt zewnętrzny i wewnętrzny – jest dla przedsiębiorstwa ogromną wartością dodaną.

Audyt – od A do Z

Aby dobrze pracować nad własnym rozwojem trzeba ciągle analizować swoje postępy i wyciągać z nich wnioski. Podobnie jak w przypadku zachowań ludzkich, także i w przypadku przedsiębiorstw mamy do czynienia z różnego rodzaju instrumentami, które poprzez zweryfikowanie podjętych decyzji, mogą wpłynąć na zmianę planów strategicznych. Zapoznajmy się z procedurą audytu, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie dzisiejszych firm.

Czym jest audyt?

Audyt oznacza dokładne przestudiowanie danego obszaru, pod kątem gospodarności, rzetelności czy też zgodności z prawem. Może przyjmować bardzo różne formy – zależnie od badanego wycinka działalności firmy. Mamy więc do czynienia z audytem informatycznym czy prawnym. Istnieje również audyt finansowy, który jest jednym z najważniejszych instrumentów mogących wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Dlaczego procedura ta jest tak ważna?

Kwestie finansowe są jednymi z najważniejszych obszarów działania firm. Nie ma się co oszukiwać – firma, która nie przynosi zysków nie ma racji bytu. Audyt finansowy opiera się na weryfikowaniu sprawozdań finansowych pod różnymi względami. Sprawdza się przede wszystkim, czy decyzje podejmowane były w sposób prawidłowy, wyszukując wszelkiego rodzaju odchylenia od obowiązujących standardów. Jest to wyjątkowo istotne, ponieważ jedynie obiektywne spojrzenie na kwestie ekonomiczne firmy może dać kierownictwu jasny ogląd dotyczący skuteczności prowadzonego przedsiębiorstwa.

Opracowanie planu

Przeprowadzona procedura audytu nie ogranicza się do samej analizy. Dzięki wydawanym opiniom oraz zaleceniom, ma ona ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy. Na podstawie otrzymanych danych przystępuje się do opracowania lub rewidowania planów i strategii przedsiębiorstwa. Wiedząc o niepoprawnych procesach oraz mechanizmach można podjąć odpowiednie działania, mające zapobiec pojawieniu się takich sytuacji w przyszłości.

Audyt finansowy to wyjątkowo ważny element funkcjonowania dużych, poważnych przedsiębiorstw. Dzięki informacjom zdobytych podczas tej procedury można wyprowadzić firmę na odpowiednie tory, nierzadko ratując je z finansowego kryzysu. Pamiętajmy, że taka procedura to również doskonały instrument, który ochroni nas przed wszelkiego rodzaju kontrolami skarbowymi, które mogłyby wiązać się z licznymi nieprzyjemnościami.