Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Przedsiębiorca musi mieć pełną wiedzę dotyczącą procesów finansowych mających miejsce w swojej firmie. Bez tego trudno mówić o efektywnym zarządzaniu oraz o budowaniu solidnej firmy. Zwiększeniu świadomości finansowej może służyć przeprowadzony audyt. W niniejszym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt?

Audyt finansowy to efektywna i niezależna ocena wszelkich procesów finansowych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie. Jej celem jest zwiększenie skuteczności oraz gospodarności w zakresie zarządzania pieniędzmi w firmie. Jest to ogromna wartość dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ w ogromny sposób przyczynia się do zwiększenia jakości oraz wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Istnieją dwie formy takiej kontroli: audyt zewnętrzny i wewnętrzny.

Zewnętrzny czy wewnętrzny?

Różnice pomiędzy dwoma formami audytu nie ograniczają się tylko do samego podmiotu przeprowadzającego tę procedurę. Nietrudno zauważyć, że audyt zewnętrzny prowadzony jest przez osobę z zewnątrz. Ważny jest jednak pewien szczegół – dla kogo przeznaczone będą informacje oraz zalecenia zdobyte podczas tej procedury.

W przypadku audytu wewnętrznego ich adresatem jest kierownictwo firmy. Otrzymujemy wówczas komplet informacji o procesach, działaniu firmy, procedurach kontrolnych, ryzyku (i możliwości jego minimalizowania) oraz wszelkich działaniach, które mogą przynieść efektywność firmy. Widzimy więc, że taka procedura audytu ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku audytu zewnętrznego adresatem tych informacji są przede wszystkim osoby trzecie, takie jak banki czy inwestorzy. Po co im te informacje?

Wydajność i rzetelna informacja

Osoby trzecie, które otrzymują informacje z audytu zewnętrznego, potrzebują tych analiz w celu podjęcia odpowiedniej decyzji. Trudno bowiem zdecydować się na zainwestowanie pieniędzy bez uprzedniej analizy sytuacji finansowej firmy. Warto mieć na uwadze, że choć głównym adresatem takiej formy audytu są osoby trzecie, to samo kierownictwo firmy również może wykorzystać zdobyte dane, aby zwiększyć wydajność firmy. Jak widać każda z tych form – audyt zewnętrzny i wewnętrzny – jest dla przedsiębiorstwa ogromną wartością dodaną.