Audyt – od A do Z

Aby dobrze pracować nad własnym rozwojem trzeba ciągle analizować swoje postępy i wyciągać z nich wnioski. Podobnie jak w przypadku zachowań ludzkich, także i w przypadku przedsiębiorstw mamy do czynienia z różnego rodzaju instrumentami, które poprzez zweryfikowanie podjętych decyzji, mogą wpłynąć na zmianę planów strategicznych. Zapoznajmy się z procedurą audytu, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie dzisiejszych firm.

Czym jest audyt?

Audyt oznacza dokładne przestudiowanie danego obszaru, pod kątem gospodarności, rzetelności czy też zgodności z prawem. Może przyjmować bardzo różne formy – zależnie od badanego wycinka działalności firmy. Mamy więc do czynienia z audytem informatycznym czy prawnym. Istnieje również audyt finansowy, który jest jednym z najważniejszych instrumentów mogących wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Dlaczego procedura ta jest tak ważna?

Kwestie finansowe są jednymi z najważniejszych obszarów działania firm. Nie ma się co oszukiwać – firma, która nie przynosi zysków nie ma racji bytu. Audyt finansowy opiera się na weryfikowaniu sprawozdań finansowych pod różnymi względami. Sprawdza się przede wszystkim, czy decyzje podejmowane były w sposób prawidłowy, wyszukując wszelkiego rodzaju odchylenia od obowiązujących standardów. Jest to wyjątkowo istotne, ponieważ jedynie obiektywne spojrzenie na kwestie ekonomiczne firmy może dać kierownictwu jasny ogląd dotyczący skuteczności prowadzonego przedsiębiorstwa.

Opracowanie planu

Przeprowadzona procedura audytu nie ogranicza się do samej analizy. Dzięki wydawanym opiniom oraz zaleceniom, ma ona ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy. Na podstawie otrzymanych danych przystępuje się do opracowania lub rewidowania planów i strategii przedsiębiorstwa. Wiedząc o niepoprawnych procesach oraz mechanizmach można podjąć odpowiednie działania, mające zapobiec pojawieniu się takich sytuacji w przyszłości.

Audyt finansowy to wyjątkowo ważny element funkcjonowania dużych, poważnych przedsiębiorstw. Dzięki informacjom zdobytych podczas tej procedury można wyprowadzić firmę na odpowiednie tory, nierzadko ratując je z finansowego kryzysu. Pamiętajmy, że taka procedura to również doskonały instrument, który ochroni nas przed wszelkiego rodzaju kontrolami skarbowymi, które mogłyby wiązać się z licznymi nieprzyjemnościami.