Kontrola skarbowa

Widmo kontroli skarbowej wisi nad każdą firmą, która dopuszcza się nieprawidłowości związanych z rozliczaniem podatkowym. Nie ogranicza się to jedynie do samych deklaracji podatkowych, ale do całości działań związanych z zaniżaniem dochodów, zawyżaniem kosztów lub innymi praktykami tego typu. Przyjrzyjmy się postępowaniu, które może wszcząć skarbówka, gdy dostrzeże nieprawidłowe procesy w naszej firmie.

Przedmiot kontroli

Kontrola skarbowa zajmuje się sprawdzaniem, czy w danej firmie nie zachodzą nieprawidłowości, które mogłyby narazić interesy Skarbu Państwa. Mówiąc bardziej szczegółowo – na celowniku są wszelkie procesy, które wskazywałyby na brak rzetelności podczas odprowadzania podatku VAT, podatku akcyzowego oraz wszelkich innych form prowadzenia działalności gospodarczej, które uszczuplałyby wpływy do budżetu państwa. Kontrola skarbowa bada również czy środki publiczne oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa odbywa się w sposób prawidłowy – czy nie dochodzi do żadnych nadużyć i czy są one wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Postępowanie wszczynane przez organy kontroli skarbowej może dotyczyć praktycznie każdej firmy – niezależnie czy prowadzi klasyczną działalność, czy tez opiera się np. na sprzedaży internetowej.

Źródła informacji

Postępowania mogą różnic się stopniem zaawansowania. Warto zwrócić uwagę, że zależenie od konkretnej sytuacji, urzędnicy mogą czerpać informacje z różnorodnych źródeł. Czasem wystarczają informacje własne urzędów skarbowych (zbierane np. na podstawie corocznych deklaracji podatkowych). Czasem potrzebne wiadomości otrzymywane są od sądów czy organów administracji publicznej, zaś w niektórych wypadkach informacje o nieprawidłowościach są czerpane… z donosów.

Jak widać kontrola skarbowa to rozbudowany organ służący do ochrony wpływów do budżetu państwa. Każdy przedsiębiorca musi mieć świadomość, że jeżeli dopuści się nieprawidłowości, to rzadko kiedy ujdzie mu to płazem. Prędzej czy później pojawią się urzędnicy ze skarbówki, którzy w toku prowadzenia postępowania upomną się o należne wpływy do Skarbu Państwa narażając przedsiębiorcę na różnego rodzaju nieprawidłowości. Może się to wiązać zarówno z różnego rodzaju karami grzywny, jak i zdecydowanie bardziej poważnymi konsekwencjami (włącznie z karą pozbawienia wolności).