Fuzje i przejęcia: wady i zalety

Łącząc się z inną firmą możemy zyskać wiele korzyści związanych z rozwojem rynku, wzbogaceniem oferty, współpracą nad produktem itd. Musimy jednak pamiętać, że rozwiązanie to niesie ze sobą liczne wady. Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie najważniejszego katalogu korzyści i wad rozwiązań takich jak fuzje i przejęcia. Być może jego uważna lektura rzuci lepszy ogląd na wielkie transakcje kapitałowe, które mają miejsce w różnych częściach globu.

Korzyści z łączenia

Łącząc się z inną firmą z całą pewnością redukujemy koszty. Działając pod jednym szyldem możemy dokonać restrukturyzacji firmy, a także poznać inne sposoby zarządzania. Dzięki syntezie naszego podejścia z kulturą organizacyjną w innej firmie możemy dojść do licznych wniosków, które pomogą nam w wypracowaniu najbardziej optymalnych form prowadzenia przedsiębiorstwa.

Z całą pewnością dużym atutem jest możliwość wspólnej pracy nad ulepszeniem produktu czy usługi. Może się to odbywać zarówno dzięki współpracy z firmą z tej samej branży, jak i przedsiębiorstw z zupełnie odmiennych etapów produkcji. Współpracując z innymi firmami mamy również spore szanse na zdecydowanie rozszerzenie oferty oraz udziałów w rynku. Jak widać: korzyści z takich połączeń mogą być wyjątkowo atrakcyjne.

Nie wszystko takie proste

Jednak powyższe niezaprzeczalne korzyści niosą ze sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim najczęściej podnoszonym argumentem jest to, że fuzje i przejęcia ograniczają stopień naszej kontroli nad firmą. Jest to oczywiście prawda – nasza własność firmy jest w tym momencie mniej lub bardziej ograniczona. Konieczna jest również umiejętność wypracowania dobrych stosunków z partnerami i współpracownikami.

Podsumowanie

Jak widać powyżej fuzje i przejęcia mają swoje lepsze i gorsze strony. Nie ma co się jednak oszukiwać – ogrom możliwości jakie daje takie rozwiązanie zdecydowanie przeważa nad wadą związaną z mniejszą decyzyjnością. Wystarczy tylko spojrzeć jak dziś funkcjonują wielkie koncerny. Musimy mieć świadomość, że rynkowe trendy zmierzają właśnie w takim kierunku. Jeżeli pozostaniemy z boku możemy być narażeni na nasilające się bariery dla naszego rozwoju. A przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nie będziemy ulepszać swoich produktów i usług, to w pewnym momencie przestaniemy być atrakcyjnie nie tylko dla inwestorów, ale także… samych klientów.